Lexikon - Písmeno U

A  B C/Č D E F G H CH I  J K L M N O P Q R/Ř S/Š T U V W X  Y  Z/Ž

Uhličitan vápenatý (calcium carbonate)

Středně kvalitní složka. Nutričně vyvážená. Není pravděpodobné, že by způsobila problémy. 

Uhličitan vápenatý je široce používán výrobci krmiv pro doplnění vápníku v krmivu, méně často ke snížení kyselosti, barvivo, proti spékání granulí anebo jako stabilizátor. Může pocházet z různých zdrojů, např. kostní moučky, ústřic, mletého vápence nebo dolomitu.

Uhličitan vápenatý se ve veterinární i humánní medicíně používá ke zmírnění obtíží při dráždivém tračníku. Nadměrné používání vápníku se nedoporučuje, kvůli nepříznivým účinkům příliš vysoké hladiny vápníku na organismus, vápník se totiž kromě kostí může začít usazovat v měkkých tkních, kam rozhodně nepatří.

Umělá barviva

Nízký stupeň kvality, kontroverzní nebo vágní složka. Obecně je nejlépe se jí vyhnout.. 

Na počátku 50. let byly prokázány účinky některých umělých barviv, používaných v potravinářském průmyslu, na chování dětí. Zjistilo se, že hyperaktivita (tzv. syndrom ADHD), neboli lehká mozková dysfunkce (porucha pozornosti). Není důvod se domnívat, že psi budou reagovat jinak.

Umělá barviva, která nepochází z přírodních zdrojů, jsou často ropnými produkty a přetrvávají v organismu nebo v přírodě i několik desetiletí. Organismus se jich nedokáže úplně zbavit. To je alarmující. Žluť, tatrazin, oxid titaničitý a další jsou v krmivech pro psy naprosto zbytečná, protože, jak víme, psi nemají rozvinuté barevné vidění a jde pouze o snahu výrobců krmiv přilákat pozornost majitelů zvířat, kteří se mohou domnívat, že barevná směs granulí obsahuje přirozeně barevné složky jako mrkev, maso, špenát a další. Psovi je opravdu jedno, jestli jsou granule hnědé, zelené nebo červené. Orientuje se čichem a chutí.

Doporučujeme vyhnout se krmivům, kde výrobce neuvádí druh barviv, nebo uvede pouze „barviva“, „Umělá barviva“ nebo vyspecifikuje tzv. Éčka bez bližšího vysvětlení. Někdy také výrobce vysloveně uvádí, že není použito umělých barviv ani chemických konzervantů.

Umělé konzervační látky a antioxidanty

Nízký stupeň kvality, kontroverzní nebo vágní složka. Obecně je nejlépe se jí vyhnout.. 

Konzervační složky jsou látky, přidané ke krmivu ve stadiu výroby za účelem zpomalení znehodnocení krmiva. Mohou pocházet z přírodních zdrojů, jako např. vitamin E (alfa tokoferol) nebo rozmarýnový olej, tak mohou být syntetizovány chemicky. Mezi nejdůležitější konzervační látky patří antioxidanty. Mají za úkol zpomalit oxidační procesy, které způsobují oxidaci, tedy žluknutí tuků. Při nesprávném skladování krmiv je tento proces urychlen a v krmivu může být tuk žluklý i přesto, že neuplynula doba použitelnosti.

Umělé konzervační látky prokázaly svůj nepříznivý vliv na zdraví organismu. Např. E324 (ethoxyquin, emulgátor) způsobuje alergie, kožní problémy, poruchy chování, E320 a E321 (BHA a BHT), používané jako antioxidanty, stabilizátory a dochucovadla mají kancerogenní účinek (vyvolávají vznik rakovinného bujení), E202 (sorbát draselný) dráždí oči, kůži a dýchací cesty.

Pokud krmivo obsahuje umělé konzervanty, je výrobce vždy povinen to uvést na obalu. Bohužel se mohou skrývat pod zdánlivě nevinnými názvy, jako „konzervanty“, EU povolené konzervační látky“, „dobarveno“, „aromatizováno“… Někdy nemusí být konzervanty uvedené v seznamu hlavních složek, ale až na konci seznamu analytických složek.

Doporučujeme vybírat krmivo, na kterém je výslovně uvedeno, že neobsahuje umělé konzervanty ani barviva, případně je uvedeno, že obsahuje pouze přírodní konzervační látky.